Mes klausiame
Ką turėtume statyti Vilniuje?
 
Tvarkos ir Teisingumo partija siekia
 
Apsaugoti Lietuvos žmonių orumą, teisingumą, demokratiją.
Paieška svetainėje
Renginių kalendorius
 <<Kovo 2019>> 
 PirAntTreKetPenŠešSek 
 28293031123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 25262728293031 
Naujienos
 
2012 09 13
Vilniaus valdžia - buldozeriu per gyventojų nuomonę ir viešą interesą

Kiekvienas pilietis žino Lie­tuvos Konstitucijos nuostatą - Lietuva yra demokratinė Res­publika, tauta yra valdžios su­verenas. Piliečių išrinkti savi­valdybių tarybų ir Seimo nariai yra tik gyventojų valios vykdy­tojai. LR Vietos savivaldos įsta­tymas ir Europos savivaldos chartija aiškiai nubrėžia ribas, kurias peržengti savivaldybių tarybų nariams nevalia. Prasi­žengusiems numatyta teisinė atsakomybė. Kaip yra Vilniaus miesto savivaldybės taryboje? Partinių, politinių ir, galimai, asmeninių interesų į valdan­čiąją daugumą „TAIP" judėjimo lyderio A. Zuoko sutelkti sosti­nės Tarybos nariai dažnai bal­suoja už sprendimus, deja, ne viešo intereso labui.

 

Prisiminkime skandalingą Vilniaus miesto seniūnijų taip vadinamą reorganizaciją, o faktiškai jų likvidavimą. Ne­atsiklausus gyventojų, t.y., pa­žeidžiant įstatymus, nuspręsta vietoje seniūnijų suformuoti informacinius-koordinacinius centrus, penkias paliekant po­litiniams kompanionams Lenkų rinkimų akcijai. Neabejotinai šie centrai turėjo tapti pir­miausia mero partijos „TAIP" politinės propagandos ir rin­kimų organizavimo centrais. Nepavyko. Valdančiųjų balsais priimtas ir tik jiems naudingas Tarybos sprendimas dėl seniū­nijų pertvarkos, galimai pažei­džiant įstatymus ir viešąjį inte­resą, šiuo metu nagrinėjamas teisme. Seniūnijų veikla parali­žuota, darbuotojai išblaškyti.

 

Neabejotinai ne vilniečių labui buvo užsimota atiduoti privačiam kapitalui vieną iš geriausių Vilniuje Antakalnio ligoninę. Suprantama, prieš šį itin įžūlų vilniečių nenaudai sprendimą balsavo opozicija. Suvokę, kad balsuodami už An­takalnio ligoninės atidavimą, peržengs elementaraus pado­rumą ribą, nusišalino nuo bal­savimo arba balsavo prieš dalis valdančiosios koalicijos narių. Vos vieno balso persvara, bet ligoninė buvo išsaugota vilnie­čiams! Valdantiesiems vėl ne­pavyko. Todėl neįėjus pro duris pamėginta įlipti per langą. Jau kitame tarybos posėdyje, prisi­dengus Vyriausybės nutarimu ir valdančiosios koalicijos bal­sais, Antakalnio ligoninė pri­jungiama prie Antakalnio klini­kų. Taip atsiranda galimybė jau be savivaldybės Tarybos spren­dimo tik Antakalnio klinikų va­dovų valia Antakalnio ligoninę, kaip dubliuojantį Klinikų filialąir todėl neva nereikalingą, ati­duoti į tas pačias ar kitas pri­vačias rankas.

 

Dar vienas grubus viešo in­tereso nepaisymo, šį kartą nukreipto prieš moksleivius, atvejis - pradėtas mokyklinių stadionų likvidavimas, po nuo­mos priedanga perleidžiant juos specializuotiems sporto klubams. Privačiam klubui ati­duoti V. Sirokomlės mokyklos, mokyklinis stadionas Verkių g. 62, parengtas sprendimo pro­jektas dėl Radvilų gimnazijos stadiono Gelvonų g. 55 išnuo­mavimo 25 metams Vilniaus regbio akademijai. Pastarojo­je vietoje mokyklinio daugia­funkcinio mokomojo stadiono ir aikštynų, tankiai užstatyto daugiabučiais, 5000 mikrora­jono gyventojų pašonėje, pla­nuojamas regbio stadionas su 500 vietų žiūrovų tribūnomis ir visa regbio stadiono infras­truktūra. Radvilų gimnazijos mokiniams būtinas ne regbio, bet mokyklinis mokomasis sta­dionas. Iškyla grėsmė Radvilų gimnazijai prarasti mokomąjį stadioną, o 5000 Gelvonų mik­rorajono gyventojams turėti kasdienį triukšmingą kaimyną su visa regbiui būdinga specifi­ką. Nukentės ne tik gyventojai, bet ir gamtos paminklas Ozo kalvagūbris, kurio dalį teritori­jos užims regbio stadionas.

 

Apie ketinimą ne vietoje įrengti regbio stadioną infor­muota Saugomų teritorijų tar­nyba bei Aplinkos ministerija. Tūkstančiai vilniečių net inter­nete pasirašė protestą prieš Radvilų gimnazijos stadiono atidavimo Vilniaus regbio klu­bui. Dėl gyventojų pasiprie­šinimo klausimas atidėtas ru­deniui. Žinodami tai žmonės toliau renka protesto parašus. Mokyklinis stadionas, kuriame gyventojai rytais mankštinasi, sportuoja, aktyviai ilsisi, turi būti išsaugotas, o regbio sta­dionui pasiūlyta kita vieta - juk neužstatytų erdvių sostinėje apstu. Valdantieji privalėtų at­sižvelgti į tūkstančių gyventojų nuomonę ir nelipti žmonėms ant galvų.

 

Akivaizdu, kad šie valdan­čios koalicijos sprendimai - ir dėl seniūnijų, ir dėl Antakalnio ligoninės, ir dėl mokyklinių stadionų faktinio likvidavimo - netarnauja vilniečių labui ir net nekvepia demokratija. Gyven­tojų rinktiems politikams, ko­kioms partijoms jie bepriklau­sytų, privalu girdėti žmones, vykdyti jų valią ir taip išsaugoti savo žmogiškąjį padorumą. Vil­niaus valdančiosios daugumos primityvus buldozerinis savo nuomonės primetimas, nesi­skaitant su žmonėmis, naikina juos pačius kaip politikus, kaip piliečius ir kaip žmones.

 

Gediminas RUDŽIONIS

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Tvarkos ir teisingumas frakcijos narys