Mes klausiame
Ką turėtume statyti Vilniuje?
 
Tvarkos ir Teisingumo partija siekia
 
Apsaugoti Lietuvos žmonių orumą, teisingumą, demokratiją.
Paieška svetainėje
Renginių kalendorius
 <<Kovo 2019>> 
 PirAntTreKetPenŠešSek 
 28293031123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 25262728293031 
Naujienos
 
2014 02 04
TEISĖ KANDIDATUOTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMUOSE ROLANDUI PAKSUI BUVO APRIBOTA PRIEŠTARAUJANT TARPTAUTINEI TEISEI

Partijos Tvarka ir teisingumas valdyba trečiadienį vienbalsiai nutarė 2014 - ųjų metų Respublikos Prezidento rinkimuose kelti partijos pirmininko Rolando Pakso kandidatūrą. Šis sprendimas bus teikiamas tvirtinti partijos Kongresui, kuris įvyks vasario 15 - ąją dieną Vilniuje. Partijos valdyba, priimdama sprendimą dėl būsimųjų prezidento rinkimų, įvertino susidariusią politinę situaciją ir atsiradusias naujas teisines aplinkybes po to, kai Seimo neeilinėje sesijoje buvo atidėtas Konstitucijos 74 - ojo straipsnio pataisų priėmimas dėl radikalaus liberalų ir konservatorių frakcijų pozicijos pasikeitimo bei naujų aspektų konstitucinėje doktrinoje po 2014 metų sausio 24 -osios Konstitucinio Teismo nutarimo.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus (2 straipsnis). Pabrėžtina, kad šie konstituciniai Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindai įtvirtinti Konstitucijoje vykdant referendume pareikštą Tautos valią, kad Lietuvos Respublika būtų Europos Sąjungos narė." Lietuvos Respublika, stodama į Europos Sąjungą yra ratifikavusi tris pagrindinius žmogaus teises reglamentuojančius dokumentus: Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją, Europos socialinę chartiją ir Tarptautinį politinių ir pilietinių teisių paktą.

Tai reiškia, jog Konstitucinis Teismas Lietuvos Konstituciją aiškina darnoje su šiais tarptautinės teisės aktais. Be kita ko, Konstitucinio Teismo nutarime yra sakoma: „Minėta, kad Lietuvos valstybės geopolitinė orientacija reiškia inter alia Lietuvos Respublikos narystę Europos Sąjungoje bei būtinumą vykdyti atitinkamus su šia naryste susijusius tarptautinius įsipareigojimus; minėta ir tai, kad Konstitucijos pataisomis negali būti pažeista Konstitucijos nuostatų, jose įtvirtintų vertybių darna. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją, referendumu nepanaikinus minėtų konstitucinių Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" 1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimai." Keldama Rolandą Paksą kandidatu į Respublikos Prezidentus partija Tvarka ir teisingumas siekia, kad teisinis reglamentavimas būtų realizuotas aiškiai ir skaidriai jau šiais metais renkant valstybės vadovą, o piliečiai galėtų nevaržomai savo valią išreikšti demokratiniuose rinkimuose. Priešingu atveju, būtų galima pagrįstai abejoti Respublikos Prezidento rinkimų rezultatais ir jų teisėtumu. Draudimas Rolandui Paksui dalyvauti būsimuose Respublikos Prezidento rinkimuose pažeistų Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto 25 straipsnį, kuriame yra įtvirtinta teisė bei galimybė kiekvienam piliečiui be jokios diskriminacijos ir be nepagrįstų apribojimų "balsuoti ir būti išrinktam per reguliariai rengiamus teisingus rinkimus remdamasis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu, kurie garantuoja laisvą rinkėjų valios išreiškimą." „Valstybės, Pakto Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad pagal Jungtinių Tautų Chartijoje skelbiamus principus visų žmonijos narių orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas" yra susitarę dėl šios nuostatos įgyvendinimo.

Kita vertus, Strasbūro Europos Žmogaus Teisių Teismas, remdamasis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija yra vienareikšmiškai pasisakęs dėl neproporcingų apribojimų ir neteisėtų suvaržymų Rolandui Paksui dalyvauti parlamento rinkimuose. Paktas ir Konvencija yra tiesiogiai taikomi teisės aktai, aukštesni už Lietuvos Konstituciją. Sutartyje dėl Europos Sąjungos yra nuostata, kad Europos Sąjunga laikosi Jungtinių Tautų teisės. Šios teisės nesilaikymas būtų nesuderinamas su naryste Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Tautose. Valdyba, teikdama Rolando Pakso kandidatūrą svarstyti ir tvirtinti aukščiausiam partijos forumui, aiškiai išreiškė partijos vadovybės politinę valią ir įsitikinimą, kad nebėra teisinio pagrindo riboti partijos Tvarka ir teisingumas pirmininko Rolando Pakso žmogaus teises ir pagrindines laisves bei atimti iš dalies Lietuvos žmonių galimybę laisvai balsuoti Respublikos Prezidento rinkimuose. Vasario 15 dieną, Kongresui priėmus kolegialų sprendimą dėl partijos Tvarka ir teisingumas kandidato 2014 - ųjų metų Respublikos Prezidento rinkimuose, Rolando Pakso kandidatūra bus teikiama registruoti Vyriausiajai rinkimų komisijai Prezidento rinkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją laisvos žmogaus asmenybės, kuri naudojasi pilietinėmis bei politinėmis laisvėmis idealas gali būti įgyvendintas tik sudarius sąlygas kiekvienam žmogui naudotis savo pilietinėmis ir politinėmis bei ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis.

Partija Tvarka ir teisingumas yra įsitikinusi, kad teisingumas reiškia, jog žmonės turi pagrindines teises, kurias sąlygoja ne socialiniai susitarimai, o nekintanti žmogaus prigimtis. Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras