Mes klausiame
Ką turėtume statyti Vilniuje?
 
Tvarkos ir Teisingumo partija siekia
 
Apsaugoti Lietuvos žmonių orumą, teisingumą, demokratiją.
Paieška svetainėje
Renginių kalendorius
 <<Vasario 2019>> 
 PirAntTreKetPenŠešSek 
 28293031123 
 45678910 
 11121314151617 
 18192021222324 
 25262728123 
Naujienos
 
2014 09 12
Dėl Rolando Pakso pažeistų teisių kreipimasis į Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininką
2014-09-12 Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras šių metų rugsėjo 12 dieną gavo Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto laišką Lietuvoje viešinčiam Europos Žmogaus Teisių Teismo Pirmininkui Dean Spielmann. Pateikiame šio kreipimosi tekstą.

 

Partijos Tvarka ir teisingumas informacijos centras

 

Europos Žmogaus Teisių Teismo Pirmininkui Ponui DEAN SPIELMANN

 

2014-09-12

 

Gerbiamas Pirmininke,

 

Turime pareigą informuoti Jus, jog Lietuvos Respublikos pilietis Rolandas Pa­ksas kreipėsi į Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mą (EŽTT) dėl savo pažeistų teisių, kad per 2004 metais surengtą apkaltą dėl Lietuvos Respublikos prezidento prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo jam buvo uždrausta ateityje dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimuose.

 

2011 metais išnarinėjęs jo skundą EŽTT kons­ta­ta­vo, kad drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas jo pa­da­ry­tam nu­si­žen­gi­mui, taip pažeidžiant Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių Pakto 25 str. B ir C punktus.

 

Šią nuostatą 2014 metų kovo mėnesį pakartotinai patvirtino ir Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, kons­ta­tavęs, kad Lie­tu­va pa­žei­džia Rolando Pakso po­li­ti­nes tei­ses. Tokiu būdu tarptautinių žmogaus teisių požiūriu minėtas pilietis turi vienodas teises dalyvauti tiek Lietuvos Respublikos Prezidento, tiek ir Seimo rinkimuose kaip ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai. Nepaisant to, Lietuvos Respublikos įstatymai iki šiol jam draudžia tai daryti.

 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos vardu prašau Jus, Gerbiamas Pirmininke, dar kartą įsigilinti į šią situaciją ir imtis priemonių, kad Jūsų vadovaujamo Teismo priimtas sprendimas, draudžiantis Rolandui Pa­ksui realizuoti savo pilietines ir politines teises, t.y. „bal­suo­ti ir bū­ti iš­rink­tam per re­gu­lia­riai ren­gia­mus tei­sin­gus rin­ki­mus re­mian­tis vi­suo­ti­ne ir ly­gia rin­ki­mų tei­se", būtų įgyvendintas.

 

Su nuoširdžia pagarba,

 

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos komiteto vardu

 

Vytautas Budnikas